Stowarzyszenie Ordynacka w dobrej formie

Ordynacka

Czwartkowe (17 listopada 2022) posiedzenie Rady Naczelnej, poprzedzone Komitetem Wykonawczym przyniosło sporo ustaleń, o których za chwilę, ale teraz chciałbym podziękować wszystkim obecnym za udział w Spotkaniu Pokoleń. Pojawiło się wiele dawno nie widzianych twarzy a ostatnich uczestników musiałem o 21 zachęcać do odwrotu!
Widać, że wspólne, z Komisją Historii Ruchu Studenckiego spotkanie zaczynające się od arcyciekawej dyskusji z prof. A. D. Rotfeldem to trafna formuła. Będziemy ją kontynuować.
Gwiazdą wieczoru był niewątpliwie profesorski tandem: Rotfeld – Nowiak i gorący temat polskiej polityki bezpieczeństwa wobec sytuacji za wschodnią granicą. Było tak, jakbyśmy chcieli, żeby było zawsze: ciekawie, na najwyższym poziomie, ale i wesoło, w gronie przyjaciół sprzed lat.
Jak zwykle, przed seminaryjną i towarzyską częściami spotkania, zebrała się Rada Naczelna Stowarzyszenia, która podjęła decyzję o najbliższym Kongresie Ordynackiej.

Kongres Ordynackiej odbędzie się w sobotę 20 maja 2023 r. w sali Palladium, w Warszawie

Sala, znajdująca się obok Klubu Hybrydy, już jest zarezerwowana. Jeśli pojawią się jakieś dziś nieprzewidziane przeszkody, to ustalono termin rezerwowy na 03 czerwca 2023.
Kongres ma charakter walnego zgromadzenia członków. Ponieważ obowiązkiem członka/członkini jest płacenie składek (10 zł rocznie), prawo głosu będą mieli ci, którzy już opłacili, bądź opłacą składki członkowskie za 2022 rok w terminie do 31 grudnia 2022 na konto Stowarzyszenia Ordynacka.

KW RN powoła Kongresowe zespoły: statutowy i programowy na spotkaniu (wirtualnym) w połowie grudnia. Zespół programowy ma charakter otwarty dla członków Stowarzyszenia Zgłoszenia do niego mogą odbywać się bezpośrednio do Przewodniczącego Stowarzyszenia lub do władz Rad Okręgowych Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie utrzymuje aktywność właściwie we wszystkich dużych środowiskach akademickich, a w niektórych (np. śląskim, szczecińskim czy wrocławskim) daleko wykracza poza wyłącznie spotkania towarzyskie. Aktywność jest utrzymywana poprzez spotkania, które odradzają się w tym roku, po okresie pandemii.
Stowarzyszenie ma charakter organizacji obywatelskiej, kultywującej tradycje akademickie i samorządowe. Mimo upływu czasu wciąż wielu członków Stowarzyszenia jest obecnych w aktywnym życiu zawodowym i społecznym na poziomie lokalnym, ale także i państwowym.

Rokrocznie Ordynacka spotyka się na forum ogólnokrajowym wiosną i jesienią

W trakcie Rady Naczelnej, poza sprawą organizacji najbliższego, wiosennego Kongresu dyskutowano potrzebę oficjalnego spotkania jesienią 2023. Zdania dotyczące drugiego spotkania ogólnopolskiego w 2023, wobec jesiennego terminu wyborów parlamentarnych, są podzielone. Nie mniej decyzję o zwołaniu takiego spotkania podejmują władze Stowarzyszenia. Pewnym jest konieczność rokrocznych wiosennych spotkań, gdyż Rada Naczelna ma obowiązki statutowe związane z ustawowymi obowiązkami Stowarzyszenia składania sprawozdań za rok ubiegły. Spotkania Rady Naczelnej, które są przyczynkiem łączone są z obchodami rocznic powstania ZSP (wiosna) i tradycją rozpoczynania roku akademickiego (jesienią).
Podsumowując, spotkanie 17 listopada udowodniło, że Stowarzyszenie Ordynacka dawno nie było w tak dobrej formie!

KONTO:
15 1090 1694 0000 0001 4882 5925
STOWARZYSZENIE ORDYNACKA,
ul. Wiejska 12/3, 00-490 WARSZAWA
w tytule przelewu wpisz: imię, nazwisko, środowisko