Świąteczna opcja "think-tankowa" katowickiej Ordynackiej

Tym razem w Świętochłowicach Śląska Rada Okręgowa Stowarzyszenia Ordynacka zebrała się na przedświątecznym spotkaniu. Znowu wywołany temat „polityczności” środowiska Ordynackiej w wewnętrznej dyskusji stowarzyszenia toczonej na forach społecznościowych otworzył spotkanie. Z sarkazmem podkreślano w otwartej dyskusji, że ten pozorny problem jest wciąż otwarty mimo 15-letniego „wałkowania go” w środowisku Ordynackiej i mimo zapisów statutowych i wymowy deklaracji programowych przyjmowanych na każdym Kongresie.

W środowisku śląskim nie ma „problemu polityczności” Stowarzyszenia, chociaż proporcjonalnie jedynie pojedyncze osoby są realnie zaangażowane w bieżącą politykę (na spotkaniu obecna była m.in. nasza koleżanka pełniąca funkcje wicemarszałka województwa). Koleżeństwo racjonalnie podchodzi do różnorodności poglądów politycznych, jednak w dyskusji dominował pogląd, że należy budować jak najszerszy blok polityczny skupiający polskie partie polityczne broniące instytucji demokratycznych i silnej obecności Polski w Unii Europejskiej. Może jest to efektem tego, że w katowickiej Sląskiej Radzie Okręgowej dominuje towarzystwo, którego aktywność w SZSP/ZSP przypadała głównie na lata 80-te. A być może to efekt „śląskiej pragmatyczności” i dobrze rozumianej obywatelskiej troski o zachowanie balansu w społeczeństwie. Wiele czasu zajęło roztrząsanie reperkusji jakie już wyniknęły i wynikną z brutalności z jaką obecnie rządzący traktują instytucje demokratyczne, a także warstwę symboliki świadomości społecznej. Gorącym tematem są protesty i opór przeciwko rządzącej partii. Obecnie w województwie śląskim, hasło „wszyscy za Jorgiem” może służyć szerzej rozumianemu sprzeciwowi niż tylko wobec narzucanej administracyjnie zmiany patronów ulic i placów śląskich, zagłębiowskich i beskidzkich miast i miasteczek, wśród których szczególnymi postaciami są Jerzy Ziętek i Edward Gierek.

Wiele uwagi poświęcono również sprawie zaproszenia Ordynackiej do Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy. Zebrani, w duchu nurtu „thinktankowego” Stowarzyszenia, uważają, że uczestnictwo w takiej dyskusji jest powinnością środowiska lewicowo-liberalnego, za jakie uważa się środowisko śląskiej Ordynackiej. Zgłoszono kilka koronnych postulatów socjalnych, dotyczących świadczeń społecznych, a także spraw makroekonomicznych takich jak konieczności wprowadzenia Euro czy problemu emerytur.
Życzenia świąteczne i rozmowy w podgrupach zakończyły spotkanie.