Uchwała Rady Naczelnej Stowarzyszenia ORDYNACKA z dnia 17 listopada 2023 r.

Hybrydy

W nawiązaniu do Uchwały Krajowego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka z dnia 20.05.2023 r. Rada wyraża głębokie zadowolenie z frekwencji wyborczej, o którą apelował Kongres Stowarzyszenia i dziękuje wszystkim obywatelkom i obywatelom, którzy poszli do urn wyborczych i oddali głos na przedstawicieli ugrupowań tworzących blok partii demokratycznych.
To dzięki Wam udało się odsunąć od władzy PIS – partię antydemokratyczną i antyeuropejską. To dzięki Wam słowom „prawo” i „sprawiedliwość” przywrócone będzie ich właściwe znaczenie!
Dziękujemy.
Do partii, które uzyskały mandat społeczny do kierowania naszym krajem apelujemy: prawa człowieka, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zdrowe środowisko, społeczeństwo obywatelskie, edukacja a nie indoktrynacja, jedność a nie podziały, szacunek i budowanie autorytetów – to musi być kierunek waszych dążeń i działań!
Środowisko skupione wokół Ordynackiej deklaruje aktywny udział w reformowaniu kraju i jednoczeniu obywateli, uznając naszą obecność w Unii Europejskiej i NATO za nadrzędny interes narodowy.

RN Stowarzyszenie Ordynacka