Uchwała Rady Naczelnej w sprawie obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości.

100 lat temu odrodziła się wolna Polska. Trudno uniknąć patosu, przypominając tamten czas. Dzieli nas od niego wiele wydarzeń, które odcisnęły swoje krwawe piętno na polskich losach. Po euforii pierwszych chwil wolności przyszły kolejne, trudne lata, kiedy przyszło naszym przodkom bronić granic, scalać kraj po stuletnich rozbiorach, odbudowywać go po zniszczeniach dwóch wojen światowych.
Większość z nas – działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich – tworzących stowarzyszenie ORDYNACKA, ma to wielkie szczęście, że ominął nas czas wojny. Przyszło nam żyć i w PRL i w III RP. Należymy do pokoleń polskiej inteligencji, które mogły budować Polskę i bardziej zasobną i bardziej sprawiedliwą. Ale wiemy przecież, że bez cudu wskrzeszenia Rzeczypospolitej w 1918 roku i bez rewolucji społecznej na początku PRL nie mielibyśmy na czym ani jak budować. Po podziale świata w Jałcie, bez udziału Polaków, tylko lewica komunistyczna mogła odbudować Polskę ze zniszczeń wojennych.
Realizowaliśmy zadanie, którego wykonanie zawsze pozostawia uczucie niedosytu. Dziś wiemy, że można było lepiej. Ale dumni jesteśmy i z tego, czego my i nasi starsi koledzy dokonaliśmy w czasie swoich studiów i zwłaszcza po nich, w trakcie pracy na różnych stanowiskach, w różnych miejscach, dla naszej Ojczyzny.
Z tej okazji przywołujemy pamięć o naszych poprzednikach – studentach i działaczach Bratnich Pomocy, obecnych na wyższych uczelniach, zanim stały się one polskie i później w czasach II RP. To ich tradycje i metody samopomocy ukształtowały pierwsze, powojenne pokolenie działaczy Bratniaków i pierwszego Zrzeszenia Studentów Polskich. Duma z tradycji, poczucie ciągłości i więzi z naszymi poprzednikami każą nam krytycznie podejść do programu obchodów realizowanego przez obecne władze.
Doceniamy próbę podkreślenia roli wielu nurtów w odzyskanie niepodległości. Z uznaniem odnotowujemy rządową pomoc w budowie przez społeczny komitet pomnika Ignacego Daszyńskiego – pierwszego Premiera, jednego z ojców naszej niepodległości. Razi jednak chaos w przygotowaniu samego święta 11 listopada i zgoda na zawłaszczenie go przez skrajną prawicę. Podkreślamy nasz szacunek dla niepodległościowych tradycji różnych nurtów politycznych – także tych, które nawiązują do endecji. Ale będziemy walczyć z silnymi na prawicy tendencjami do wykluczania znacznych grup współobywateli, ze względu na nie dość (ich zdaniem) „patriotyczny” rodowód. W społeczeństwie Polski dawało i daje się odczuwać dumę bycia Polakiem. Każdy Polak obchodził 11 listopada 2018 jak umiał najlepiej. Wielotysięczne pochody, w wielu miastach, pokazywały radość i szacunek dla ojczyzny. Dominuje jednak wrażenie, że 100 lecie odzyskania niepodległości to niestety zmarnowana przez władze okazja do zaprzestania dzielenia Polek i Polaków na lepszy i gorszy sort.
Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka 2018-11-16