Zarząd podjął ważną decyzję polityczną

Na zwołane do Wrocławia posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia przybyło pięciu z siedmiu jego członków. W spotkaniu wzięło udział także kilku przedstawicieli Rad Okręgowych. Głównym tematem dyskusji był problem politycznej aktywności „Ordynackiej” wobec nadchodzących wyborów samorządowych, europejskich i parlamentarnych. Aktywizacja polityczna środowiska „Ordynackiej” następuje jako oczywista konsekwencja polaryzacji i podziałów jakie społeczeństwu funduje obecnie rządząca partia.
Środowisko „Ordynackiej”, w swojej lwiej części lokuje sympatie polityczne w szeroko rozumianej liberalnej lewicy. W Polsce wśród podmiotów polityki, mimo licznych zastrzeżeń do jego historii i politycznych decyzji, lewicowe poglądy reprezentuje Sojusz Lewicy Demokratycznej. Partia Razem dokonuje wciąż pokoleniowej selekcji wśród swoich zwolenników i nie otwiera się na inne środowiska poza swoimi środowiskami „założycielskimi” i wbrew swojej nazwie działa osobno. Są jeszcze partie orbitujące wokół SLD, które najczęściej z niego wypączkowały, jednak nie mają one skali SLD, a przede wszystkim społecznego odbioru. Obecnie cały ten lewicowy konglomerat przybrał formę współpracy w ramach Rady Dialogu i Porozumienia Lewicy, której pracami kieruje obecny Przewodniczący Stowarzyszenia „Ordynacka” – Robert Kwiatkowski, nie będący członkiem SLD.

Stosunek innych partii politycznych (poza PSL-em), do Stowarzyszenia „Ordynacka”, ale i środowisk publicystycznych i naukowych, które dziś nazywa się anty-PiSem, można określić eufemistycznie jako chłodny. Także i z tego powodu, środowisko „Ordynackiej”, chcąc upodmiotowić się politycznie, poza SLD nie ma innego wyboru.
Czas, gdy środowisko „Ordynackiej” mogło pokusić się o własną reprezentację polityczną, poprzez tworzenie własnej partii minął, jeśli kiedykolwiek w ogóle był. Kondycja obecnego SLD, jego przywództwo i jego sytuacja na politycznym rynku daje szansę środowisku „Ordynackiej” na pełną ekspresję na tle i w samym SLD.
Z tych powodów Zarząd „Ordynackiej”, jednogłośnie przyjął Uchwałę o przystąpieniu do porozumienia politycznego „SLD Lewica Razem”. Porozumienie jest platformą dyskusji, otwartą na wszystkie inicjatywy na lewicy, umożliwiającą poszerzenie bazy lewicowych kandydatów w nadchodzącym cyklu wyborczym.
Zarząd wraz z niektórymi szefami Rad Okręgowych na spotkaniu we Wrocławiu, rozważył możliwe scenariusze reakcji na decyzję przystąpienia do porozumienia politycznego budowanego wokół SLD, zauważając ich podział na wewnętrzne reakcje członków Stowarzyszenia i ocenę, którą ewentualnie wyrażą inne środowiska polityczne i opiniotwórcze.

Stowarzyszenie Ordynacka nie jest jedyna formułą możliwej aktywności środowiska byłych działaczy studenckich – istnieją wszak Komisja Historyczna, Fundacja Bratniej Pomocy, a także organizacje regionalne i absolwenckie. Co do odbioru tej decyzji przez otoczenie polityczne, media i środowiska opiniotwórcze – Stowarzyszenie Ordynacka od początku swojego istnienia miała rys polityczny, którego żadne zaklęcia o ławie piwnej nie odwróciły. Tym bardziej, że zewnętrze polityczne traktowało Ordynacką w najlepszym razie jako frakcję SLD, nie zaś samodzielny podmiot polityczny.

Zbliżający się jesienny okres wyborów samorządowych będzie pierwszym sprawdzianem zaktywizowania politycznego „Ordynackiej”. Zarząd przyjął harmonogram działań wewnątrz organizacyjnych skierowanych do Rad Okręgowych, wyznaczając sobie kolejne spotkanie w Międzywodziu w dniach 7-9 września.

(Wojciech Kurdziel)