Komunikat Zarządu Ordynacka

Ordynacka

„W dniu 2020-09-23 odbyło się spotkanie on-line Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Ordynacka. Tematem było przygotowanie Ordynackiej do Konwencji Lewicy. Konwencje odbędą się w województwach a ich podsumowaniem będzie krajowa Konwencja LEWICY w Warszawie. Komitet Wykonawczy po dyskusji ustalił, że Stowarzyszenie będzie przedstawiać dwa zagadnienia. Pierwsze adresowane „do wewnątrz” Lewicy, drugie kierowane do elektoratu lewicowego. Pierwsze zagadnienie opisywać będzie hasło „NIE MA POLITYKI BEZ MEDIÓW”.

W XXI wieku realny wpływ na politykę mają tylko te ugrupowania, które potrafią dotrzeć do swojego elektoratu z pomysłami, hasłami i programem. Aby to osiągnąć konieczne jest zbudowanie jednego, jasnego kanału dystrybucji informacji dla potencjalnego wyborcy. Kanał taki to współczesna telewizja (obraz i dźwięk przekazujący spójną i aktualną informację). Bez zbudowania przekazu multimedialnego oferta polityczna jest nieznana szerokim kręgom elektoratu.

Komitet Wykonawczy apelu do Szefów Rad Okręgowych o udział w Konwencjach Wojewódzkich i przekazywanie postulatu dotyczącego nowoczesnego, multimedialnego narzędzia służącego spójnemu przekazowi lewicowego programu.

Drugim kluczowym problemem, który Zarząd Ordynacka uznał za priorytetowy dla Lewicy, jest edukacja. Hasłem dla niego będzie „PRIORYTET EDUKACJA”. Konieczne jest zwrócenie uwagi lewicowego elektoratu na zaangażowanie i troskę Lewicy w sprawy szeroko pojętej edukacji oraz jej dostępności dla dzieci, młodzieży (w tym studentów). Edukacji zgodnej z Konstytucją RP i z jednoznacznym rozdziałem Państwa od Kościoła.

Komitet Wykonawczy przygotuje stanowiska Stowarzyszenia Ordynacka do zaproponowanych tematów.