Arek Ociepka Przewodniczącym Śląskiej Rady Okręgowej

W dniu 11 czerwca spotkała się Śląska Rada Okręgowa Stowarzyszenia Ordynackiej w Katowicach. Wczorajsze zebranie poświęcone było planom działania oraz wyborom nowego przewodniczącego – po śmierci Andrzeja Zająca. Między innymi uzgodniono formę kolejnego zebrania śląskiej Ordynackiej, ale także powrót do starań o uhonorowanie w przestrzeniach miejskich Katowic i Gliwic nazyw „Zrzeszenie Studentów Polskich”. W sprawie katowickiej inicjatywy w poprzednim okresie negatywną opinię wydał IPN. W trakcie spotkania, w wypowiedziach podkreślano potrzebę wskazywania przez Ordynacką uniwersalnych wartości.
Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia – Jurek Woźniak przedstawił sytuację Ordynackiej – jako formalnej organizacji, ale i środowiska jakie skupia. Zaprosił również do uczestniczenia we wrześniowym spotkaniu w Międzywodziu w Zachodniopomorskim oraz w listopadowym Kongresie Programowym Ordynackiej.
Po nieodżałowanym Andrzeju Zającu, funkcję Przewodniczącego Śląskiej Rady Okręgowej powierzono Arkowi Ociepce – przedsiębiorcy, w przeszłości – szefowi katowickiego Almaturu.