Bogusław Litwiniec

Bogusław Litwiniec

25 grudnia odszedł od nas „Padre” – Bogusław Litwiniec.

Urodził się 1 listopada 1931 roku w Ostrogu nad Horyniem. Po zakończeniu wojny trafił z rodziną do Duszników-Zdroju. Studiował fizykę teoretyczną na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie został asystentem na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1957 roku, pod szyldem Zrzeszenia Studentów Polskich (co zawsze podkreślał) założył Studencki Teatr „Kalambur” we Wrocławiu. Od 1967 roku, dzięki międzynarodowym kontaktom jakie zawiązał Kalambur i Komisja Kultury najpierw Rady Okręgowej ZSP we Wrocławiu, a w późniejszych latach Rady Naczelnej ZSP, programował i koordynował Międzynarodowy Festiwal Teatru Otwartego we Wrocławiu (do 1975 pod nazwą Festiwal Teatrów Studenckich). Podczas jego piątej edycji ogłosił manifest 21 przekonań sztuki otwartej.
W latach 1994-2004 był radnym miasta Wrocławia, a w IV i V kadencji był Senatorem RP. W 2004 Reprezentował Polskę w Parlamencie Europejskim. Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
„Wielki Padre Kalamburu udał się w mistyczną podroż na drugą stronę tęczy” – czytamy na Facebooku Art Cafe Kalambur.

Redakcja www.ordynacka.pl

 

ólu, żalu i smutku po tej stracie nie potrafię wysłowić. Boguś był mi nie tylko przyjacielem. Był moim guru, przewodnikiem, wzorem człowieka głodnego życia człowieka niespokojnej, twórczej myśli. Odszedł od nas filozof, artysta, który swoje pasje przekuwał w czyny. Odszedł od nas Bogusław Litwiniec – polityk, który w polityce dostrzegał jej powinność troski o człowieka i troski o kulturę.

Zamyka się pierwszy etap Epoki Litwińca, ale nie zamyka się ta epoka. Trwać będzie tak długo, jak trwać będą Jego dzieła.

Żegnaj Przyjacielu. Spoczywaj w pokoju.

Jacek Uczkiewicz