Bez kategorii

Polityka prywatności dotycząca plików cookies Stowarzyszenia ORDYNACKA

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do stron internetowych  (zwanych dalej serwisem), których operatorem jest Stowarzyszenie Ruchu Studenckiego „ORDYNACKA” z siedzibą w Warszawie (zwane dalej Stowarzyszeniem) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, […]

Zarząd Główny Stowarzyszenia ORDYNACKA

Przewodniczący Włodzimierz Czarzasty 601 670 750   wlodzimierz@czarzasty.pl   Andrzej Czachor   608 307 807   czachor@asma.com.pl Zbigniew Kamiński 600 408 485   zkaminski6@gmail.com Wiceprzewodniczący Jacek Kozłowski 515 317 466 […]

Dokumenty programowe

Dokumenty programowe aaaaa bbbbb cccccc ddddd

Krajowy Sąd Koleżeński

Skład Krajowego Sądu Koleżeńskiego