Raporty

Poznajmy las

Żyjemy w gęsto zaludnionym i zurbanizowanym świecie, świecie niezwykle zabieganym, w którym jest coraz mniej miejsca dla odpoczynku, jaki nam daje przyroda.  Jeżeli zapragniemy kontaktu z nią, nie musimy od razu wyruszać w odległe krańce świata, aby szukać jej dziewiczych resztek. Wystarczy refleksja i odpowiedź na pytanie czym jest las?

Regionalne i lokalne media elektroniczne. Systemowe możliwości rozwoju.

Wprowadzenie Media elektroniczne rozwijają się wielotorowo, żywiołowo i niekonwencjonalnie. Trudno poruszać się nieprzygotowanemu badaczowi po literaturze przedmiotu; nie tylko z powodu ogromnej ilości źródeł informacji (tradycyjne publikacje książkowe, zestawienia bibliograficzne i bazy danych gromadzone na różnych nośnikach, […]