Czy będzie na Śląsku ulica Zrzeszenia Studentów Polskich?

Śląska Rada Okręgowa Stowarzyszenia Ordynacka

W dniu 18 października w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka. Spotkanie miało charakter zebrania informacyjnego, odtwarzającego więzi nadszarpnięte okresem ponad rocznej przerwy w kontaktach. Poza wymianą bieżących informacji z „areny” polityki krajowej i regionalnej, rozmawiano o wewnętrznej sytuacji w Stowarzyszeniu. Powzięto pomysł na przygotowanie wniosku do władz samorządowych Katowic i Gliwic – miast kojarzonych na Śląsku z dziesięcioleciami środowiska akademickiego, o nadanie nazwy Zrzeszenia Studentów Polskich ulicom tych miast.

(materiał własny)