Deklaracja programowa SRS "ORDYNACKA"

Ordynacka

Nawiązujemy do najlepszych tradycji polskiego ruchu studenckiego, którego wartości i osiągnięć nie naruszył czas.

Kongres Stowarzyszenia Ruchu Studenckiego Ordynacka wyraża słowa uznania i podziękowania pokoleniom członków i działaczy Bratniej Pomocy, Zrzeszenia Studentów Polskich i Socjalistycznego Związku Studentów Polskich. To również dzięki nim tworzyła się współczesna inteligencja , która odegrała tak ważną rolę w polskich przemianach.

W latach młodości łączyła nas przyjaźń i koleżeństwo, mimo studiowania na różnych uczelniach i różnicy pokoleń .Teraz też chcielibyśmy być razem , choć mamy różne doświadczenia życiowe, nie zawsze tak samo spoglądamy na świat i reprezentujemy różne poglądy polityczne.

Wynieśliśmy z pracy w ZSP poczucie koleżeńskości i łączących nas więzi. Zwracamy się zatem do byłych członków ZSP i SZSP, aby zechcieli te więzi kontynuować w naszym Stowarzyszeniu.

Chcemy udokumentować nasz wspólny dorobek. W pełni on na to zasługuje. Zwracamy się do wszystkich posiadających materiały archiwalne o ich udostępnienie. Zamierzamy utworzyć Archiwum Ruchu Studenckiego i wydać „Historię ZSP”.

Nikt z członków Stowarzyszenia nie może czuć się osamotniony. Wykażmy troskę o innych równą tej, jakiej sami chcielibyśmy doświadczyć. Chcemy być nadal aktywni i wyrażać interesy polskiej inteligencji. Uważamy ,że mamy jeszcze do spełnienia służebne i ważne role w edukacji, kulturze, nauce, gospodarce i polityce. Pragniemy, aby nasza wiedza i umiejętności były wykorzystane dla dobra wspólnego. Jesteśmy otwarci do współpracy ze wszystkimi środowiskami, którym bliskie są ideały współpracy i tolerancji w życiu publicznym. Tak jak przed laty, tak i obecnie opowiadamy się za twórczym udziałem polskiej inteligencji w krzewieniu demokracji, sprawiedliwości i praworządności. Tym wartościom pozostaniemy wierni.

Deklaracja przyjęta przez I Kongres SRS „ORDYNACKA”
29 maj 2001 r. – WARSZAWA