Informacja ze spotkania Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Ordynacka w dniu 18.03.2013

Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia Ordynacka spotkał w dniu 18 marca 2013

  • podjął decyzje o zwołaniu V Kongresu Ordynackiej na sobotę 16 listopada działań programowych 2013 oraz o przeprowadzeniu w środowiskach kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz
  • podjął decyzje o zwołaniu Rady Naczelnej Ordynackiej na 16 kwietnia na 14.00, zaproszeniu Prof. Marka Belki – Prezesa NBP i członka Konwentu Senatorów Ordynackiej na spotkanie na 15.00 oraz – wraz z Komisją Historyczną Ruchu Studenckiego i ZSP zwołaniu corocznego spotkania pokoleń z okazji 63 rocznicy powstania ZSP
  • wysłuchał informacji Włodka Czarzastego i Sergiusza Najara nt stanu kontaktów i rozmów politycznych Ordynackiej za ostatnie miesiące
  • zapoznał się z przekazanym drogą elektroniczną godzinę przed spotkaniem listem Aleksandra Kwaśniewskiego do Ordynackiej

Komitet Wykonawczy zalecił dalsze rozmowy i kontakty z partnerami i formacjami politycznymi celem wypracowania stanowiska Stowarzyszenia wspierającego aktywność jego członków we wszystkich demokratycznych i pro-europejskich formacjach politycznych.

Sergiusz Najar