"Jajeczko" w Lublinie

11 kwietnia 2014 w gościnnym, nowym Hotelu Forum w Lublinie na tradycyjnym przedświątecznym „jajeczku” spotkali się byli działacze ruchu studenckiego środowiska lubelskiego. Jadło się , piło i gaworzyło o historii i teraźniejszości. Było więc i o wyborach do parlamentu europejskiego(z Pauliną Lipińską –kandydatką Europa + etc…), i o kondycji lewicy, i o Ukrainie (ze znawca tematu Zygmuntem Kwiatkowskim), i o naszych kolegach, którzy z różnych powodów nie pojawili się na spotkaniu .
Wspominaliśmy również tych, którzy już nigdy nie przyjdą. Kilka godzin wcześniej pożegnaliśmy Tomka Nowińskiego, który kierował Radą uczelnianą ZSP Politechniki Lubelskiej na początku lat 90-tych.