Kampania Referendalna

Decyzją z dnia 20 lipca 2015 roku PKW zaliczyła Stowarzyszenie ORDYNACKA do grona podmiotów uprawnionych do prowadzenia kampanii referendalnej. Z tego tytułu przysługują następujące prawa:

 

1.  Zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji referendalnych;

2.   Wykorzystanie czasu antenowego w publicznym radiu i TVP;

 

Zostały podjęte stosowne działania mające na celu odpowiednie przygotowanie Stowarzyszenia  do udziału w tym wydarzeniu. Powołani zostali środowiskowi pełnomocnicy oraz kandydaci do prac w komisjach referendalnych.

Prowadzone są rozmowy dot. emisji naszych materiałów w  lokalnych Oddziałach Polskiego Radia i Telewizji Polskiej.

 

Zbigniew Kamiński – Członek Zarządu