Konsolidacja i wzmacnianie bazy. Na wschodzie bez zmian…

Hybrydy_1W dniu 23 kwietnia 2014 roku, w stołecznym klubie „Hybrydy” odbyło się ogólnopolskie, wiosenne spotkanie plenarne Rady Naczelnej stowarzyszenia „Ordynacka”. Było to pierwsze spotkanie po VI Kongresie.

Podsumowano sytuację polityczną oraz kondycję Stowarzyszenia. Warta odnotowania jest aktywizacja Ordynackiej w jej przygotowaniach do Kongresu. W walnych zebraniach w środowiskach wzięło udział około 2 tysiące członków. Taka mobilizacja ożywczo wpłynęła na stan Stowarzyszenia.

hybrydy 230414 2Szczególne miejsce w debacie oficjalnego spotkania Rady Naczelnej, jak i w spotkaniu towarzyskim po nim, miały sprawy związane z sytuacją na Ukrainie. Tym bardziej, że gościem na którego czekali członkowie Ordynackiej był znakomity znawca tematu Aleksander Kwaśniewski, a i wielu kolegów było i jest zaangażowanych w sprawy wschodnie. Jest jasnym, nie tylko po spotkaniu w „Hybrydach”, że to nie koniec kłopotów na wschodzie. Skutkiem wydarzeń na Ukrainie jest aktywizacja NATO i większe zainteresowanie porządkowaniem stosunków gospodarczych z Rosją.

Kwaśniewski celnie zauważył, że współczesna polityka międzynarodowa stosuje powszechnie zasadę „win – win”, podczas gdy Rosja próbuje powrócić do XIX-wiecznej doktryny prowadzenia polityki opartej na dominacji i dyktacie. I takie podejście, jakie próbuje narzucić Putin i jego minister Ławrow jest powszechnie odrzucane. Niemniej powszechna niezgoda na politykę dominacji samej istoty i następstw takowej niestety nie zmienia, co jest smutną konstatacją nie tylko spotkania Ordynackiej.

hybrydy 230414 3
Innym przykrym tematem debaty jest stan zimnej wojny wśród polskiej lewicy. Ordynacka jednoznacznie opowiada się za konsolidacją tego środowiska. Z dezaprobatą Stowarzyszenie obserwuje także brak skupienia na długofalowych, strategicznych celach całej polskiej klasy politycznej i miałkości merytorycznych debat politycznych w Polsce.

Ordynacka postanowiła w najbliższym czasie spróbować zrewitalizować wewnątrzśrodowiskowe więzy, podejmując próbę odnowienia wewnątrzorganizacyjnych kontaktów branżowych: kultury, turystyki, nauki. Jednocześnie należy oczekiwać aktywizacji Stowarzyszenia w 19 regionach, także w kooperacji ze współczesnymi środowiskami akademickimi. Wynika z tego, że Ordynacka w zbliżającym się czasie nie do końca popadnie w „wyborcze szaleństwo”.