Pierwsze posiedzenie Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka

KW Ordynacka

W dniu 13 czerwca 2023 w siedzibie Sejmu RP odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Komitetu Wykonawczego Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka. Obrady prowadził Przewodniczący Stowarzyszenia – Dariusz Wieczorek.

Dokonano oceny IX Kongresu Stowarzyszenia i wynikające z tego działania na najbliższą przyszłość. Przedyskutowano sprawy finansowe, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, stanu bazy członkowskiej oraz wizerunku Stowarzyszenia w mediach społecznościowych i nie tylko.
Komitet Wykonawczy zgodnie ze statutem dokonał podziału pracy.

Wiceprzewodniczącymi zostali: Krzysztof Czeszejko-Sochacki, Piotr Michalak, Jerzy Wożniak, Skarbnikiem: Marek Różycki, Sekretarzem: Jacek Kozłowski. W części obrad uczestniczył wicemarszałek Sejmu, Przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty, z którym między innymi przedyskutowano projekt porozumienia NL-Ordynacka.

Jacek KozłowskiSekretarz KW RN