Plenum Rady Naczelnej Stowarzyszenia "Ordynacka"

rnsp 201215 listopada 2012 roku, w stołecznych Hybrydach, odbyło się Plenum Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Ordynacka”. Poprzedziło ono tradycyjne ogólnopolskie, jesienne spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia. W trakcie Rady Naczelnej, Przewodniczący – Włodek Czarzasty, omówił bieżące sprawy Stowarzyszenia, zwracając uwagę na zbliżający się VI Kongres „Ordynackiej”. Kongres zaplanowany został na wrzesień/październik 2013 roku. Zgodnie ze statutem zwoła go Komitet Wykonawczy Stowarzyszenia, wskazując jego dokładny termin, po konsultacjach w środowiskach. Oznacza to, że 19 Rad Okręgowych będzie musiało przeprowadzić w swoich środowiskach kampanie wyborcze, które zawsze w szeregach „Ordynackiej” wzmagały obywatelski dyskurs, a w strukturach Stowarzyszenia wzmagały kontakty, aktywność, a przede wszystkim programowy ferment.

rnsp 2012 2Gościem drugiej, plenarnej części spotkania był Jerzy Buzek, Eurodeputowany, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Przyczynkiem do spotkania była noblowska nagroda pokojowa przyznana Unii Europejskiej, a w trakcie żywej dyskusji wymieniono poglądy na temat politycznej i ekonomicznej sytuacji Unii Europejskiej i miejsca polskiego społeczeństwa w Europie. Szczególnie atrakcyjny był wątek dotyczący wspólnotowej polityki energetycznej, a w tym spraw polskiego górnictwa w Europie, wynikający dodatkowo z kompetencji prof.Buzka. Wiele uwagi poświęcono aktualnemu tematowi rokowań na temat funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej UE.

Wizyta Jerzego Buzka, polityka jednoznacznie kojarzonego z prawicowym nurtem politycznym w Polsce, na posiedzeniu kierowniczego gremium Stowarzyszenia „Ordynacka”, które przez komentatorów polskiej polityki jest lokowane „na lewicy” miała także wymiar symboliczny. Jak to w polskiej polityce, okazało się, że obie strony, po spotkaniu mogą wysnuć odwrotne wnioski – ani „Ordynacka” taka lewicowa, ani Buzek taki prawicowy. Obie strony mają raczej „ekumeniczny”, wspólny standard poglądów politycznych i wyrażają skrajne zaniepokojenie wobec niebezpiecznie narastających radykalno-prawicowych, faszyzujących poglądów społecznych tak w Polsce jak w Europie. Profesor Buzek, pozostając jeszcze chwilę po spotkaniu z Radą Naczelną, na spotkaniu towarzyskim w Hybrydach, w trakcie jego oficjalnego otwarcia, przywitał byłych działaczy ZSP i SZSP, zauważając swoją z nimi wspólnotę akademickiego ducha.