Posiedzenie Zarządu Głównego i Komitetu Wykonawczego

13.03.2014 zebrał się Zarząd Główny i Komitet Wykonawczy. Gościem honorowym a jednocześnie gospodarzem był Prezydent Aleksander Kwaśniewski.
W trakcie koleżeńskiej dyskusji, oceniono listopadowy Kongres, aktualny stan i kondycję stowarzyszenia a Pan Prezydent podzielił się swoją wiedzą i przemyśleniami na temat sytuacji w Polsce, Europie i na Świecie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie. 
Ukonstytuowały się władze Zarządu Głównego. 
Wiceprzewodniczącymi zostali: Jacek Kozłowski, Wojciech Kurdziel i Józef Oleksy. 
Sekretarzem Generalnym: Wojciech Baran
Skarbnikiem: Tadeusz Sajur