Rada Naczelna Ordynackiej i spotkanie pokoleń ZSP/SZSP/ZSP 18 listopada w Hybrydach

Ordynacka

Ostatnie spotkanie konsultacyjne Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia wyznaczyło termin posiedzenia Rady Naczelnej i Komitetu Wykonawczego Ordynackiej na godzinę 15.00 w dniu 18 listopada br., w Klubie Studenckim Hybrydy w Warszawie.

Po Posiedzeniu Rady Naczelnej o godz. 17.00, zgodnie z tradycją, odbędzie się spotkanie pokoleń ZSP/SZSP/ZSP. Będzie to pierwsze pokongresowe spotkanie naszego środowiska, a więc okazja do odświeżenia kontaktów. Mamy nadzieję, jak zwykle przy naszych spotkaniach, na wymianę informacji i poglądów dotyczących bieżącej sytuacji politycznej. Obecni będą nasi koledzy – parlamentarzyści, a KW czyni starania by nie zabrakło kolegów z pierwszymi numerami legitymacji Ordynackiej. Nasze spotkanie posłuży również, być może, do uporządkowania spraw wewnątrzorganizacyjnych.

Prosimy o zaopatrzenie się w maseczki, jak również w aplikacje na telefonach komórkowych potwierdzające fakt zaszczepienia COVID-19. Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu wróci duch koleżeńskiego porozumienia i wzmocnimy nasze kontakty i jedność środowiska.