Robert Kwiatkowski Przewodniczącym Stowarzyszenia Ordynacka

W dniu 27 kwietnia br Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka dokonała wyboru Roberta Kwiatkowskiego na stanowisko Przewodniczącego Stowarzyszenia. Nowy przewodniczący w gremium decyzyjnym nie wzbudza kontrowersji, czego dowodzi wynik głosowania Rady Naczelnej. Rada Naczelna również uzupełniła 2 vacaty środowisk katowickiego i kieleckiego.

Wielu członków Stowarzyszenia powątpiewało w sens jego trwania. Jednak Rada Naczelna dowiodła, że duch w środowisku nie zaginął. Rada spotkała się w solidnym quorum, a spotkanie towarzyskie było, mimo piątkowego popołudnia przed „urlopowym” tygodniem majowym, nadspodziewanie liczne. Na spotkaniu pojawiło się wielu kolegów, których nieobecność na ostatnich spotkaniach była tak symptomatyczna, jak symptomatyczna była ich obecność 27 kwietnia w Hybrydach.

Ciągle zadawane pytanie, przez 15 lat trwania Stowarzyszenia, czym Ordynacka powinna być, czym się zajmować, a czym nie, może wreszcie przestanie być aktualne? Ordynacka powstała jako projekt polityczny, najaktywniejszymi jej członkami są bez wątpienia osoby, którym sprawy publiczne nie są obojętne, a także aktywnie w polityce uczestniczą. Tym, którzy powątpiewają w sens afiliacji politycznej Ordynackiej warto przypomnieć, że środowisko byłych działaczy studenckich stworzyło „trzy kręgi” organizacyjne. Wśród nich Ordynacka jednoznacznie przez „zewnętrze”postrzegana jest jako lewicowe środowisko polityczne, acz „nie do końca SLD”. Drugą formą jest nostalgiczna Komisja Historyczna (ruchu studenckiego), a trzecią – Fundacja Bratniej Pomocy. Wszystkie trzy grupy przenikają się, wspierają, mogą podejmować wspólne działania. Jedno jest dla wszystkich tych form istotne – działanie (a nie bezruch i pasywność). Takie głosy dominowały w dyskusji Rady Naczelnej, a nowy Przewodniczący zdaje się być gwarantem autonomicznej, w lewicowym nurcie, aktywności Ordynackiej. Nie będziemy wyręczać nowego Przewodniczącego w opisywaniu jego sposobu widzenia aktywności Ordynackiej. Sam umieści tu swój tekst.

W dyskusji na Radzie Naczelnej wątek jednoznacznej identyfikacji środowiska Ordynackiej dominował. Nie wyprzemy się naszej przeszłości, tradycji aktywnej postawy prospołecznej w jakiej ukształtowało nas ZSP/SZP/ZSP. Obecna sytuacja polityczna ostatecznie przesądza miejsce Stowarzyszenia na społecznej mapie Polski. Mamy jeszcze potencjał, wykorzystajmy go zgodnie z naszymi ideałami.

Najbliższy Zarząd Ordynackiej został zaplanowany na 7 czerwca 2018 we Wrocławiu.