Śląsk podsumował Plenum Rady Naczelnej i spotkanie w Hybrydach.

Spotkanie Pokoleń 2013 - HybrydyZarząd Śląskiej Rady Okręgowej (ŚRO) Stowarzyszenia Ordynacka podsumował Plenum Rady Naczelnej i spotkanie w Hybrydach. Największe zainteresowanie członków Śląskiej Ordynackiej budzi oczywiŚcie obecna sytuacja „na Lewicy”.

Ponieważ Zarząd ŚRO i Środowiskowa organizacja grupuje ludzi o różnych poglądach politycznych, Śląska Ordynacka będzie wspierać strategię nie angażowania się Stowarzyszenia po żadnej ze stron.

Członek Stowarzyszenia – Andrzej Lekstoń jest pełnomocnikiem Europa Plus. Inni członkowie Śląskiej Ordynackiej są we władzach SLD. Mimo tego, że niewielu należy do partii politycznych, jednocześnie jednak wszyscy członkowie Ordynackiej są wyborcami.Dlatego Zarządowi ŚRO odpowiada deklaracja, jaką złożył Włodek Czarzasty na Plenum Rady Naczelnej, że będzie kandydował na jesiennym Kongresie Ordynackiej, na Przewodniczacego, pod warunkiem, że Stowarzyszenie nie zrezygnuje ze swojej wielowymiarowości.

Zarząd Śląskiej Rady Okręgowej omówił również przygotowywane na koniec maja spotkanie Ordynackiej (na które jak zwykle obowiązuje zaproszenie koleżeństwa z innych Środowisk). Spotkanie w Hotelu Arsenal Palace w Chorzowie będzie poświęcone sprawom samorządowym. W Śląskim Środowisku temat jest najbardziej zrozumiały i „namacalny”. Trwa wokół niego polityczny targ, mimo oczywistej konieczności rozwiązywania poważnych problemów aglomeracyjnych. Gośćmi spotkania będą Prezydenci miast Metropolii Śląsko-Dąbrowskiej.

Na marginesie informujemy, że problematyka związana tak z metropolią Śląsko-dąbrowską, jak i z innymi metropoliami, znajduje się na stronie internetowej: www.ms-d.org.pl
Zarząd ŚRO podjął również decyzję o terminie zwołania Walnego Zebrania Członków ŚRO. Odbędzie się 25 wrzeŚnia br, o godz.17.oo, w Katowicach, na ul.Rolnej w Wyższej Szkole Technicznej.

Zarząd ŚRO zadeklarował merytoryczne przygotowania i odpowiednią mobilizowację członków Ordynackiej do uczestnictwa w ogólnopolskiej dyskusji programowej.

Zarząd ŚRO chce by tak jak Kongres Ordynackiej (16 listopada br, w warszwskim Palladium), Śląskie Walne było „Świętem” Stowarzyszenia w regionie.