Spotkanie na temat kontynuacji Kongresu Lewicy

Na zaproszenie Józefa Oleksego – przewodniczącego Rady Polityczno- Programowej – w dniu 18 października w Sejmie odbyło się spotkanie partii, stowarzyszeń i fundacji uczestniczących w Kongresie Lewicy w maju 2013.

Celem spotkania było podsumowanie Kongresu Lewicy oraz efektów programowych i dorobku medialnego oraz omówienie dalszych form współdziałania. Z upoważnienia Zarządu byłem oddelegowany do podtrzymywania roboczych kontaktów z tą inicjatywą.

J.Oleksy pozytywnie ocenił Kongres, dorobek jego dyskusji panelowych i materiałów programowych ( www.kongreslewicy.pl ). Kongres był dla środowisk zainteresowanych dialogiem i współdziałaniem oraz dla sformułowania lewicowej oferty programowej i propozycji programowych.

Zgłosił propozycję powołania Stowarzyszenia Kongres Lewicy i Komitetu Porozumiewawczego Kongresu Lewicy – głównie dla zachowania formuły i marki Kongresu dla przyszłych działań w okresie „czwórpaku wyborczego”.

Na spotkaniu było obecnych ponad 30 przedstawicieli partii i stowarzyszeń, SLD reprezentowali poza J. Oleksym T. Iwinski, T. Kalita , L. Pastusiak , W. Szewko – ze znanych postaci byli P. Bożyk , A. Kurz , B.Gorski.

W imieniu Ordynackiej – pluralistycznego, wielopartyjnego stowarzyszenia obywatelskiego przedstawiłem nasz dorobek przedkongresowy oraz gotowość do dalszego dialogu w ramach KL. Uznałem że tworzenie Stowarzyszenia jest nieracjonalne i tworzy zbędną mitręgę formalną i proceduralną. Jeżeli SLD i inne organizacje lewicowe chcą dialogu, konsultacji, kształtowania stanowisk to potrzeba spotkań, mediów, portali oraz kontaktów bezpośrednich. Osobną kwestią są tworzenie koalicji politycznych dla wyborów 2014-2015: to wymaga oferty koalicyjnej, pakietu programowego i propozycji personalnych. Osobiście wyraziłem wsparcie dla Józefa Oleksego

– członka Ordynackiej – w jego działaniach na rzecz dialogu lewicowego w Polsce.

W dyskusji i podsumowaniu uznano za celowe wspieranie europejskich celów polskiej lewicy i obywatelskich działań na rzecz pełniejszej integracji.

Uznano za celowe konsultowanie programu wyborczego lub przystąpienie indywidualnych organizacji do koalicji wyborczej SLD-UP dla jej lepszego społecznego osadzenia i jakości propozycji. SLD wystąpi z propozycją do organizacji tworzących KL utworzenie Komitetu Porozumiewawczego ( 12-15 osobowego ) celem roboczego sformułowania planów i praktycznego współdziałania. Zostało zapowiedziane działania w dniu 7 listopada dla upamiętnienia Ignacego Daszyńskiego – pierwszego premiera II RP oraz 8 listopada dla upamiętnienia Mieczysława F. Rakowskiego – ostatniego premiera PRL.

Odbędzie się także dyskusja nad organizacją kolejnego Kongresu Lewicy w czerwcu 2014 dla upamiętnienia 25 lat transformacji ustrojowej oraz jej lewicowej oceny i wniosków dla polityk.

Poprosiłem Józefa Oleksego – gościa i delegata na VI Kongres Ordynackiej – do podzielenia się swoimi ocenami i perspektywami Kongresu Lewicy z delegatami na Kongres.

Sergiusz Najar