Stanowisko KW Stowarzyszenia Ordynacka w sprawie agresji Rosji na Ukrainę

Ze zdumieniem i przyjęliśmy informację o agresji rosyjskich wojsk Putina w Ukrainie.
Ta barbarzyńska inwazja, zaplanowana przez reżim Putina, to jawne pogwałcenie prawa międzynarodowego, prawa do samostanowienia narodu Ukrainy. To również realne zagrożenie dla bezpieczeństwa, szczególnie bezpieczeństwa Polski i krajów wschodniej flanki NATO. To zagrożenie jest historycznym wyzwaniem dla nas jako obywateli Polski i UE a przede wszystkim dla rządzących i wymaga od nich szczególnej odpowiedzialności.
Apelujemy do wszystkich o solidarność w wymiarze ludzkim i społecznym z ofiarami wojny i uchodźcami przybywającymi do Polski.
Apelujemy do polskich polityków o zdecydowane wsparcie dla Ukrainy na arenie dyplomatycznej i porzucenie dotychczasowej anty-unijnej retoryki, która osłabia jedność UE i NATO w relacjach z reżimem Putina.
Za pilne uważamy stworzenie przez rząd i parlament ram prawnych i finansowych niezbędnych do udzielania długoterminowej pomocy społecznej uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce.
Autentyczne wsparcie Polaków dla Ukraińców, jakiego jesteśmy wszyscy uczestnikami i świadkami w każdym miejscu i w każdej formie, nie zwalnia rządu z odpowiedzialności za organizację pomocy uchodźcom w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy. Dziś ten wysiłek, także finansowy, zbiorowo podjęli i organizują Polacy i samorządy, ale to państwo jest za tę pomoc odpowiedzialne w perspektywie długoterminowej.
W dniach wojny w Ukrainie solidaryzujemy się z jej bohaterskimi obrońcami oraz pomagamy uchodźcom z Ukrainy przybywającymi do Polski.
Protestujemy przeciwko rosyjskiej agresji ! – solidarnie z Ukraińcami i wszystkimi obywatelami innych krajów, szczególnie obywateli Rosji i Białorusi przebywającymi w Polsce, którzy także potępiają reżim Putina.
Dziś wszyscy jesteśmy (z) Ukraińcami!