spółki handlowe

Podejmowanie uchwał w sposób zdalny lub w trybie pisemnym w spółkach kapitałowych.

Podejmowanie uchwał w sposób zdalny lub w trybie pisemnym w spółkach kapitałowych

Członkowie organów korporacyjnych mogą brać zdalny udział w posiedzeniach spółek kapitałowych (w tym także wykonywać prawo głosu nad podejmowanymi w jego toku uchwałami) z każdego miejsca, w którym się aktualnie znajdują, jeśli tylko połączą się w tym samym czasie […]