W Szczecinie Spotkanie Noworoczne

15 lutego od godziny 18 Rada Okręgowa Stowarzyszenia Ordynacka w Szczecinie, w Klubie Remedium, przy ul.M.Skłodowskiej-Curie oczekuje z zakąską na członków i sympatyków. Każdorazowa organizacja tego typu spotkań wywołuje sakramentalne pytanie niosące się od strony kuchni „…to ile porcji przygotować…”. Dlatego organizatorzy, aby zachęcić do potwierdzania uczestnictwa droga e-mailową, którą rozpowszechniają informację o imprezie, ufundowali puchar za najciekawszą formę potwierdzenia uczestnictwa. Puchar wręczony zostanie na spotkaniu.
Środowisko szczecińskie należy do najaktywniejszych spośród 19 Rad Okręgowych – tak w pracy, jak i w zabawie. Życzymy dobrego spotkania!