Walne Zgromadzenie Członków Ordynackiej we Wrocławiu

W dniu 11.10.2013. odbyło się we Wrocławiu w gościnnych murach Uniwersytetu Ekonomicznego Dolnośląskie Zebranie Sprawozdawczo –Wyborcze Stowarzyszenia „ORDYNACKA” z udziałem ponad 70 osób, reprezentujących różne pokolenia działaczy organizacji studenckich. Gośćmi Konferencji byli między innymi: w imieniu uczelni jej gospodarz Kanclerz Edward Bratek, w imieniu Dolnośląskiego SLD Dawid Mirowski i Czesław Cyrul oraz Przewodnicząca RO ZSP we Wrocławiu Lucyna Kościelniak, Przewodniczący Ośrodka Myśli Społecznej im. Ferdynarda Lassalla Michał Syska. Kierownictwo Stowarzyszenia „ORDYNACKA reprezentowali Włodek Czarzasty i Sergiusz Najar.
Po przyjęciu sprawozdania ustępującego KW RO pod przewodnictwem Janka Ogińskiego ( UM Wrocław) oraz udzieleniu absolutorium na wniosek Jarka Kłosowskiego szefa OKR ( UE Wrocław ), odbyła się dyskusja programowa oraz wybory pod przewodnictwem doświadczonego Adama Zindulskiego (UE Wrocław) .
Zebranie – po wyborze nowego starego Komitetu Wykonawczego i nowego starego Przewodniczącego Janka Ogińskiego oraz 10 delegatów na Kongres, przyjęło Uchwałę Programową. Zebranie zakończyło się wyjściem na dalsze obrady gastronomiczne w Restauracji Pieprz i Wanilia, które były równie efektywne jak część oficjalna.