Zaproszenie na spotkanie 19 kwietnia 2011 w Hybrydach

Uwaga!

Informacja dodatkowa ws. spotkania 19 kwietnia w Hybrydach.

O godzinie 15.00 podczas obrad Rady Naczelnej Stowarzyszenia referat wprowadzający o demokracji i społeczeństwie obywatelskim wygłosi kolega Józef Oleksy, b. Premier RP.

O godzinie 17.00 podczas spotkania pokoleń obecny będzie Aleksander Kwaśniewski, b. Prezydent RP.


ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy na tradycyjne Spotkanie Pokoleń z okazji 61 Rocznicy Powstania ZSP

Odbędzie się ono w HYBRYDACH,  Warszawa ul. Złota 7/9, na parterze w Sali Palladium.

19 kwietnia 2011 roku o godzinie 17.00

Wstęp – jak co roku – płatny 30 zł od osoby.

PRZEWODNICZĄCY  KOMISJI  HISTORYCZNEJ  RUCHU  STUDENCKIEGO – Wiesław  Klimczak
PRZEWODNICZĄCY  STOWARZYSZENIA  „ORDYNACKA” – Włodek  Czarzasty
PRZEWODNICZĄCY  ZSP  – Patryk  Stanisz