Złoża nadziei na Ukrainie

Złoża nadziei na Ukrainie – Good Times Bad Times

Przekaz informacyjny dotyczący wojny na Ukrainie koncentruje się na omawianiu bieżących wydarzeń. Jest skoncentrowany na doniesieniach z frontu i pokazywaniu jednostkowych wydarzeń. Dla zrozumienia istoty konfliktu wymagana jest jednak szersza wiedza, na którą w mediach nie ma już ani miejsca, ani chyba kompetencji. Polecam obserwowanie niezależnych raportów, które w dobie rozwijającego się przekazu internetowego, pokazują także i nowe możliwości wykorzystywane przez młode pokolenie autorów.

Good Times, Bad Times” to polski kanał na Youtube, opisujący globalne wydarzenia ze sfery geopolityki, stosunków międzynarodowych, ekonomii, technologii, które kształtują współczesny świat. Są tam ciekawie sformatowane raporty, które można określić jako rozszerzające wiedzę o poruszanych tam tematach. Ten kanał informacyjny prowadzi Hubert Walas, absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe krakowskiego Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademia Ekonomiczna).

Wiwat młodzież!