9. Zwyczajny Kongres

Kraków

Trzy drogi i telefon do przyjaciela

Tekst ten powstał na podstawie dyskusji, podczas Walnego Zgromadzenia „Ordynackiej” środowiska krakowskiego.   Nie wiem od czego zacząć,bo tych ważnych spraw,które powinniśmy omówić na zbliżającym się Kongresie jest tak wiele,a niektóre z nich o fundamentalnym wręcz znaczeniu […]

Narew

Tezy do dyskusji

TEZY do dyskusji wypracowane na spotkaniu Stowarzyszenia 20 maja 2006 rok zaprezentowanie przez Zbigniewa Kamińskiego (środowisko mazowieckie).   W dyskusji zebrano następujące opinie i poglądy członków Stowarzyszenia: postępuje zawłaszczanie Państwa jako całości a także jego pojedynczych […]

Wojtek Kurdziel

Moje przesłanie do Kongresu Ordynackiej

Ponieważ na Kongresie 20 maja zapewne będzie niewiele czasu na tyrady z mównicy, zamieszczam tutaj to co chciałbym Kongresowi przekazać. Może chociaż część moich postulatów znajdzie się w uchwale programowej 8. Kongresu Ordynackiej, zobowiązując nowy jej Zarząd […]

Ordynacka

Formalna uchwała o 9. Kongresie

Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka, na posiedzeniu zdalnym 18 kwietnia br, podjął formalną uchwałę o zwołaniu 9. Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka na dzień 20 maja br, na godz.12.oo. Zgodnie z Ustawą o Stowarzyszeniach i ze Statutem Ordynackiej, Kongres […]