Aktualności

Śląska Rada Okręgowa Stowarzyszenia Ordynacka

Czy będzie na Śląsku ulica Zrzeszenia Studentów Polskich?

W dniu 18 października w Katowicach odbyło się spotkanie Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka. Spotkanie miało charakter zebrania informacyjnego, odtwarzającego więzi nadszarpnięte okresem ponad rocznej przerwy w kontaktach. Poza wymianą bieżących informacji z „areny” […]

Ordynacka

Rada Naczelna Ordynackiej i spotkanie pokoleń ZSP/SZSP/ZSP 18 listopada w Hybrydach

Ostatnie spotkanie konsultacyjne Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia wyznaczyło termin posiedzenia Rady Naczelnej i Komitetu Wykonawczego Ordynackiej na godzinę 15.00 w dniu 18 listopada br., w Klubie Studenckim Hybrydy w Warszawie. Po Posiedzeniu Rady Naczelnej o godz. 17.00, zgodnie z tradycją, […]

Pierwsze popandemiczne spotkanie krajowe OKHRS

Od 1986 roku działa Ogólnopolska Komisja Historyczna Ruchu Studenckiego. Rokrocznie organizuje sesje i spotkania poświęcone tematyce historii ruchu studenckiego. 15 października 2021, na godzinę 14:00 Komisja pod nowym przewodnictwem prof. Krzysztofa Szamałka, zaprasza na spotkanie do Pałacu […]

Ryszard Kalisz, Międzywodzie 2021

Ryszard Kalisz w Międzywodziu

Tegoroczna impreza organizowana przez Środowisko Szczecińskie w Międzywodziu za nami. W tym roku od czwartku do niedzielnego poranka gościło w Ośrodku „Portus” ponad sto osób. Impreza trwa już od 20 lat, a od 10 w pierwszym tygodniu września, w Międzywodziu pojawiają się […]