Debata Panelowa Premierów

 

Debata panelowa Premierów RP

Polska i Europa: problemy i perspektywy

Uczestnicy:

Józef Oleksy (337dni),
Włodzimierz Cimoszewicz (632dni),
Leszek Miller (926dni),
Marek Belka (547dni)

Prowadzenie: Sergiusz Najar

Jakie jest główne przesłanie do aktywnego obywatela Polski i Europy przed najbliższymi wyborami europejskimi i krajowymi?

Ocena stanu społeczeństw i gospodarek Polski i Europy oraz rekomendacja dla rządzących z perspektywy doświadczeń rządowych

Warszawa
Sala Palladium
ul. Złota 7/9
sobota 16 listopada 12.30