Do naszych przyjaciół z "Lewicy"!

Z szacunkiem odnosząc się do wszelkich inicjatyw mających na uwadze stworzenie nowoczesnego państwa dającego gwarancję poprawy poziomu życia i bezpieczeństwa dla  wszystkich  pokoleń Polaków, pragniemy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa jakie ze sobą niosą  pozamerytoryczne spory, przepychanki, czy próby dyskredytowania osób tak zasłużonych dla przemian i proeuropejskich ambicji Polski.

Niepoślednia rola jąką odegrał Aleksander Kwaśniewski, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz, Józef Oleksy, Marek Siwiec, Ryszard Kalisz i wielu, wielu innych związanych z transformacją europejską zasługuje na szacunek i wpisuje się w karty polskiej historii.

Dlatego apelujemy do wszystkich, którzy dzisiaj chcą tworzyć alternatywę dla rządów prawicy o zaprzestanie wzajemnego oskarżania się i wyniszczania, bo tylko poszukiwanie zgody i wspólne dążenie do celu może dać szansę zwycięstwa wyborczego, które pozwoli na zbudowanie przyjaznego i sprawiedliwego państwa.

Przyjaciele z „Ordynackiej”