Doroczne spotkanie w klubie HYBRYDY

Zarząd Stowarzyszenia „Ordynacka” zaprasza wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia na doroczne, jesienne spotkanie do Klubu Hybrydy w Warszawie które odbędzie się 17 listopada br. o godz.17:00.

Spotkanie poprzedzi Plenum Rady Naczelnej Stowarzyszenia. Zarzad „Ordynackiej”, wobec gorącej atmosfery politycznej, liczy, że spotkanie bedzie okazją do wymiany poglądów i informacji w towarzyskiej atmosferze. Tradycyjnie, koszty imprezy nie zmieniły się.

Zapraszamy.