Gospodarska wizyta na Śląsku

spotkanie ordynacka Katowice 20121024 mW dniu 24 października, w tradycyjnym miejscu odbyło się spotkanie Śląskiej Rady Okręgowej Stowarzyszenia Ordynacka. Gościem był Przewodniczacy Stowarzyszenia. Licznie zebrani z zainteresowaniem wysłuchali Włodka Czarzastego, który dzielił się swoją wizją uczestnictwa obywatela w polityce. Przewodniczący Stowarzyszenia Ordynacka jest od niedawna również Przewodniczącym najliczniejszej wojewódzkiej organizacji SLD – na Mazowszu.

Włodek, znany nam od lat, po raz kolejny potwierdził formułę Stowarzyszenia Ordynacka, jako organizacji osób o różnych poglądach politycznych, zjednoczonych wszak pragmatycznym spojrzeniem na rzeczywistość. Członkowie Stowarzyszenia swoją aktywność polityczną realizują w partiach politycznych, a w Stowarzyszeniu kierując się łącznością doświadczeń życiowych, prowadzą dyskusję o współczesności i przyszłości. Wiele czasu poświęcono w dyskusji tematowi jakości sprawowanej władzy. Jednoznacznie krytyczny stosunek do poczynań obecnie rządzącej koalicji przeplatał się ze spostrzeżeniami, że pogłebiajacy się w ostatnich kwartałach kryzys, potęgowany jest niezbornym poszukiwaniem rozwiązań w wycinkowych sprawach i sektorach. Ciagle brak wizji przyszłości Polski w Świecie i Europie, ciągle nie ma spójnej strategii rozwoju gospodarczego i społecznego. Tak wypowiedź Czarzastego, jak i głosy w dyskusji (takze tej kuluarowej) wskazywały niekompetencje polityków i administracji państwowej oraz zawłaszczanie przez obecnie rządzące gremia prawicowe, lewicowej retoryki i projektów gospodarczo-społecznych. Jednocześnie wyrażono także wiele troski o odtworzenie silnej, skonsolidowanej libreralnej lewicy, jako warunku uporządkowania i zrównoważenia polskiej sceny politycznej.
Czarzasty jednoznacznie odrzucił przypuszczenia niektórych kregów w Stowarzyszeniu o „odpuszczeniu” przez niego Ordynackiej. Potwierdził dominujące w śląskim oddziale przekonanie, że Stowarzyszenie Ordynacka angażuje się i angazować się będzie w politykę poprzez niektórych swoich członków, a jedynym powszechnym „wyznaniem wiary” Stowarzyszenia jest jego deklaracja proeuropejska oraz liberalne i otwarte podejście do innych środowisk.