III Kongres

III Nadzwyczajny Kongres Krajowy

Regulamin obrad III Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka
zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 maja 2005 r.
wersja do ściągnięcia w formacie .doc

Uchwała III Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka z dnia 21 maja 2005 roku w sprawie wprowadzenia do Statutu Stowarzyszenia zmian wynikających ze stanowiska sądu rejestrowego oraz innych zmian
wersja do ściągnięcia w formacie .doc

Uchwała Zarządu Głównego Stowarzyszenia Ordynacka z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zwołania III Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka
plik do ciągnięcia w formacie .doc

Uchwała z dnia 25 lutego 2005 roku
w sprawie powołania Komisji Statutowej
plik do ciągnięcia w formacie .doc

Uchwała z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zasad wyboru
w Okręgach delegatów na III Nadzwyczajny Kongres Krajowy Stowarzyszenia Ordynacka oraz o sposobie zawiadamiania uczestników tego Kongresu o jego terminie, miejscu i porządku obrad
plik do ciągnięcia w formacie .doc

Zasady organizacyjne pracy Komisji Statutowej
plik do ciągnięcia w formacie .doc