Kongresy

Nadzwyczajny Kongres Ordynackiej

W dniu 4 lipca w warszawskim teatrze Palladium, z zachowaniem obostrzeń Coronavirusa, odbył się Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia Ordynacka. Stawiło się quorum spośród delegatów wybranych na ostatni Kongres z 19 Rad Okręgowych oraz władze krajowe Stowarzyszenia. Frekwencja dopisała mimo nadzwyczajnych okoliczności.

Ordynacka

Kongres Nadzwyczajny 18.04.2020 – Komunikat Zarządu Głównego

Na podstawie § 25 ust. 1 w zw. z § 21 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia „Ordynacka”, Zarząd Główny zwołał na dzień 18 kwietnia 2020 roku (sobota) Nadzwyczajny Kongres Stowarzyszenia. Oznacza to, że delegatami pozostają wszyscy […]

UCHWAŁA ORGANIZACYJNA VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka

UCHWAŁA ORGANIZACYJNA VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka Delegaci reprezentujący wspólnotę jaką jest Ordynacka, przyjmują Uchwałę Organizacyjną jako impuls do zmian i wzmożenia aktywności Stowarzyszenia. Nasza różnorodność była i jest naszą siłą! Potwierdzamy, że dla […]

UCHWAŁA PROGRAMOWA – VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA

UCHWAŁA PROGRAMOWA VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA VII Zwyczajny Kongres Stowarzyszenia Ordynacka, wzywa do stanowienia prawa z zachowaniem konsultacji społecznych w środowiskach zawodowych i organizacjach pozarządowych, co naszym zdaniem stanowi niekwestionowaną zdobycz polskiego społeczeństwa i polskiego […]