Kongresy

V Kongres

V Kongres

III Kongres

III Nadzwyczajny Kongres Krajowy Regulamin obrad III Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu w dniu 17 maja 2005 r. wersja do ściągnięcia w formacie .doc Uchwała III Nadzwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia […]

IV Kongres

IV Kongres Stowarzyszenia 16 maja 2007 r. Spis treści: Protokół z Obrad IV Kongresu, Uchwały, deklaracje stanowiska, List od Aleksandra Kwaśniewskiego, Protokół z wyborów. Zdjęcia z Kongresu Aktualny skład władz Komunikat prasowy Materiały przedkongresowe […]