UCHWAŁA PROGRAMOWA – VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA

UCHWAŁA PROGRAMOWA
VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA

VII Zwyczajny Kongres Stowarzyszenia Ordynacka, wzywa do stanowienia prawa z zachowaniem konsultacji społecznych w środowiskach zawodowych i organizacjach pozarządowych, co naszym zdaniem stanowi niekwestionowaną zdobycz polskiego społeczeństwa i polskiego państwa demokratycznego. Wpisane w prawo wykorzystywanie doświadczenia i wiedzy środowisk zawodowych i samorządowych jest formą udziału obywateli w procesie stanowienia i kontroli przestrzegania prawa. Obok wolności słowa i zgromadzeń, jest to główna gwarancja utrzymania rozwoju demokratycznego państwa, orientującego się na wewnętrzną współpracę i solidarność społeczną.

Apelujemy do wszystkich koleżanek i Kolegów aktywnych kiedyś i obecnie w środowisku studenckim, by każdy starał się być aktywnymi obywatelem, wspierającymi uniwersalne idee społeczeństwa obywatelskiego oraz demokratycznego państwa prawa.

Szerzenie wartości takich jak wiedza, kompetencje, odpowiedzialność obok otwartości są fundamentem społecznej misji Stowarzyszenia Ordynacka.

Uznajemy trwałość i transparentność procedur uwzględniających fachowość, profesjonalizm i doświadczenie zawodowe, za wiodące zasady w służbie publicznej!

Delegaci VII Zwyczajnego Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka, opowiadają się za konstruktywną i aktywną postawą Polski we wspólnocie europejskiej. Polską racją stanu jest budowanie bezpieczeństwa w epoce globalizacji procesów ekonomicznych, kulturowych i społecznych jedynie poprzez udział Polski w strukturach Unii Europejskiej. Potencjał Polski wymaga naszej aktywnej postawy w kształtowaniu ustroju półmiliardowej wspólnoty Europejskiej.

Apelujemy do członków Stowarzyszenia Ordynacka o wspieranie obecności Polski w Unii Europejskiej.