Jesienne spotkanie w Klubie Hybrydy w Warszawie za nami…

17 listopada 2011 r. odbyło się tradycyjne spotkanie „Ordynackiej” w Klubie Hybrydy, w Warszawie. Plenum Rady Naczelnej zebrało się w składzie qworalnym – nie zabrakło żadnego ze środowisk. W dyskusji podsumowano kampanię wyborczą do parlamentu, w której kilkanascie osób spośród członków „Ordynackiej” startowało. Około połowa z nich z powodzeniem – większość była obecna na spotkaniu towarzyskim. Stowarzyszenie Ordynacka, jako podmiot życia publicznego, nadal wspierać będzie wszystkie te ugrupowania polityczne, którym przyświeca idea społeczeństwa obywatelskiego, świeckości i państwa prawa oraz opowiada się za pogłebianiem integracji europejskiej jako gwarancji bezpieczeństwa i rozwoju Polski. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością Pan Prezydent Aleksander Kwaśniewski – członek Stowarzyszenia z legitymacją numer 1. Obecni byli równiez posłowie Kalisz, Rozenek i Zaborowski – członkowie Stowarzyszenia Ordynacka. Spotkanie jak zwykle było okazją do wymiany poglądów i informacji w towarzyskiej atmosferze.