Nowe władze Ordynackiej na Śląsku w Zagłebiu i na Podbeskidziu

24 wrzesnia dokonały się wybory nowych władz Stowarzyszenia „Ordynacka” w okręgu katowickim. Na Walnym Zebranie Członków Stowarzyszenia „Ordynacka” było tłumnie.

Walne Zebranie Śląskiej Rady Okręgowej (ŚRO) Stowarzyszenia Ordynacka odbyło się w Hotelu „Palace” w Chorzowie. Miejsce się sprawdza, bo na Walnym sala była szczelnie wypełniona. Tłumnie zjawili się także goście: Przewodniczący Stowarzyszenia Włodek Czarzasty, wiceprzewodniczący – Andrzej Orecki i Sergiusz Najar, członek Zarządu Stowarzyszenia, a jednocześnie Poseł na Sejm RP i prominentny działacz Ruchu Palikota – Andrzej Rozenek, ale także nasz przyjaciel, Poseł na Sejm Klubu SLD i Przewodniczacy tej partii na Śląskui – Marek Balt. Był także Prezydent Częstochowy K.Matyjaszczyk. Tak więc i zainteresowanie wyborem władz Ordynackiej na Śląsku jak i dyskusja potwierdzają poszukiwanie przez Stowarzyszenie wspólnego mianownika dla sił centrolewicowych w Polsce.

Walne Zebranie członków Stowarzyszenia odbywa się zgodnie z rytmem Kongresu Ordynackiej, który planowany jest w Warszawie, w dn.16 listopada. Wybrało 9 delegatów na Kongres (M. Guziński , St.Kajzer , F.Karzełek , J.Kopiec , M.Lekston , St.Pisarek , J.Szymański , A.Urban i A. Zając) oraz nowy Zarząd i Prezesa ŚRO. Na Przewodniczącego w nowej kadencji gremium wybrało jednogłośnie Jurka Woźniaka – znanego na Śąsku i Zagłębiu przedsiębiorcę. Podobnie kontrowersji nie wzbudził nowy skład Zarządu Śląskiej Rady Okręgowej, w którego skład weszli Roman Cichoń, Grzegorz Grzegorek, Stanisław Kajzer, Fryderyk Karzełek, Jolanta Kopiec, Małgorzata Lekston, Arek Ociepka, Stanisław Pisarek, Marek Szczerbowski, Zbigniew Wieczorek i Andrzej Zając. Gremium wybrało również 4-ro osobową Komisję Rewizyjną (I.Guja, E.Kóska, J.Micał i A.Wyciszczok).

W nowym składzie znalazło się kilka osób, kontynuujących pracę w Zarządzie co wskazuje, że śląska Ordynacka nadal mocno interesować się będzie tematami samorzadowymi, w szczególności koncepcją Ustawy Metropolitalnej. Ostatnio tmat odżył medialnie, ale to ożywienie bynajmniej nie wróży rozstrzygnięcia sprawy. Stąd należy przyjąć, że koncepcja Metropolii będzie nadal aktualna dla nowego Zarządu Śląskiej Rady Okręgowej. Środowisko śląskie (katowickie) jest jednym z aktywniejszych w Polsce i jest nadzieja, że nadal takim pozostanie. Przewodniczący Woźniak chce zaktywizować członków Stowarzyszenia na Śląsku poprzez tworzenie różnych płaszczyzn aktywności. Będzie to potrzebne w otwierającym się nieubłaganie nowym „sezonie wyborczym”, który niewątpliwie obfitować będzie w wiele politycznych wydarzeń, szczególnie w centrolewicowym obozie, do którego Ordynacka jest zaliczana.