O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie „Ordynacka” powstało w 1991 roku. Na listach członkowskich znalazło się około 5 tysięcy byłych działaczy Zrzeszenia Studentów Polskich z lat 1956-73, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich z lat 1973-83 i Zrzeszenia Studentów Polskich z lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oraz Klubów Studenckich, Studenckich Kół Naukowych, Studenckich Klubów Turystycznych i innych organizacji studenckich z tamtych lat.
Stowarzyszenie obecnie jest zorganizowane w 19 środowiskach w polskich ośrodkach akademickich. W ramach środowiskowych Rad Okręgowych mogą działać Oddziały – np. powiatowe lub branżowe. Stowarzyszenie ma charakter otwarty co oznacza, że jego członkami mogą zostać  osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zostaną zarekomendowane przez 2 członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członkowskich.