Pierwsze Rady Programowe

W ślad za uchwałą Rady Naczelnej „Ordynackiej” dotyczącej Rad Programowych, powstały pierwsze zalążki ożywienia dyskusji programowej w Stowarzyszeniu. W dniu 21 czerwca Zarząd Śląskiej Rady Okręgowej w Katowicach, powołał dr Stanisława Kajzera na pełnomocnika Rady Programowej. W dniu 29 czerwca odbyło się w Gliwicach spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia Ordynacka środowiska śląskiego i krakowskiego. W cieniu murów Politechniki Śląskiej, w Pizzerii Capri dyskutowano tego popołudnia o koncepcji Rad Programowych. Stwierdzono, że koncentrować się należy w dyskusjach na tematach, w których członkowie Stowarzyszenia mogą wykazać się kompetencjami zawodowymi. W ten sposób mogą powstac cenne propozycje zmian i polepszenia sytuacji w wybranych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, a przede wszystkim kompetentna oferta programowa. Podkreślono potrzebę reanimacji idei społeczeństwa obywatelskiego.

W środowisku warszawskim w dniu 6 lipca odbyło się pierwsze spotkanie Rady Programowej. Jan Mazurkiewicz jako otwarcie dyskusji wskazał tekst Antoniego Dragana pt. „Dlaczego musieliśmy powołać Komisję Historyczną Ruchu Studenckiego”

Na kolejnym posiedzeniu ŚRO w Świętochłowicach, w dniu 16 lipca sformułowano trzy obszary dalszych działań: sprawy samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem ustawy aglomeracyjnej dla Śląska, tematykę kierunków rozwoju polskiej energetyki oraz problematykę mankamentów finansowania inwestycji w Polsce – szczególnie w obszarze inowacji. Zwrócono również uwagę na możliwości kompetentnej oceny zmian w służbie zdrowia i wskazania propozycji korekt w tym obszarze.