Plenum Rady Naczelnej – powołanie Rad Programowych

W ostatnim dniu maja odbyło się Plenum Rady Naczelnej Stowarzyszenia Ordynacka. Podjęto uchwałę, powołującą strukturę Rady Programowej. Struktury te mają charakter otwarty – taki by komunikować Stowarzyszenie Ordynacka z różnymi środowiskami, w róznych sprawach spiętych pytaniem „Jaka Polska, Jacy Polacy?”. Jest to kolejna próba zebrania opinii środowiska Ordynackiej dotyczących koncepcji rozwoju Kraju, wskazania kierunków zmian w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. W trakcie dyskusji nad uchwałą przygotowaną przez Andrzeja Oreckiego, zaakcentowano wiele kierunków przyszłej dyskusji w ramach Rad Programowych. Jedną z nich, sformułowaną w postaci przegłosowanej uchwały, zaproponował Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego – mec.Bogusław Jasiński. Jej ideą jest zintensyfikowanie prac nad zmianami w polskich procedurach prawnych, tak by usprawnić działanie sądownictwa.

Ustanowienie Rad Programowych ma na celu ożywienie wewnętrznej dyskusji w Stowarzyszeniu Ordynacka oraz „domykanie” jej w postaci skonkretyzowanych propozycji. Jest to też próba wyprowadzenia dyskusji trwającej w Stowarzyszeniu Ordynacka poza jego ramy organizacyjne. Słuzyć temu bedą organizowane w ośrodkach, w których działają Rady Okręgowe Stowarzyszenia Ordynacka, sympozja i seminaria poswięcone różnym wycinkom życia społeczno-gospodarczego. Koncepcja cyklu takich imprez, zwieńczona jest ogólnopolskim kongresem programowym planowanym na koniec 2012 roku.

Zebranie obradowało w składzie więcej niz quorum. Pekającą w szwach widownię Klubu Hybrydy, gdzie toczyły się obrady, zelektryzowała obecność Wicepremiera Rządu RP, Prezesa Zarzadu PSL – Waldemara Pawlaka. Gość Ordynackiej znalazł doskonałych interlokutorów w wielu kwestiach dotyczących strategii gospodarczej, sprawach społecznych dotyczacych edukacji, w tym szkolnictwa wyższego, problemów energetyki, infrastruktury, polityki zagranicznej, zjawisk demograficznych. Obie strony dyskusji – Premier i członkowie Plenum Rady Naczelnej Ordynackiej, w swoich podsumowaniach podkreslali rzeczowość i kompetencje wymiany poglądów i wyrazili nadzieję na powtórne spotkanie.
 

Uchwały