Rada Senatorów

Przewodniczący Rady Senatorów:

 • Aleksander Kwaśniewski

 

Członkowie:

 • Marek Belka
 • Włodzimierz Cimoszewicz
 • Stanisław Ciosek
 • Włodzimierz Czarzasty
 • Adam Halber
 • Wiesław Kaczmarek
 • Ryszard Kalisz
 • Wiesław Klimczak
 • Grzegorz Kołodko
 • Jerzy Koźmiński
 • Robert Kwiatkowski
 • Bogusław Litwiniec
 • Krystyna Łybacka
 • Władysław Markiewicz
 • Eugeniusz Mielcarek
 • Jozef Oleksy
 • Marek Siwiec
 • Krzysztof Szamałek
 • Danuta Waniek
 • Andrzej Załuski