Uchwała RN "ORDYNACKA" w sprawie powołania Zespołu Programowego na VI Kongres Stowarzyszenia

 

 

Uchwała Rady Naczelnej Stowarzysznia ORDYNACKA
z dnia 16 kwietnia 2013
w sprawie powołania Zespołu Programowego na VI Kongres Stowarzyszenia

  1. Powołuje się Zespół Programowy VI Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka
  2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich środowisk i zaproszeni członkowie Stowarzyszenia Ordynacka
  3. Na przewodniczącego Zespołu powołuje się Andrzeja Oreckiego v-ce  przewodniczącego Stowarzyszenia Ordynacka
  4. Do dnia 30 kwietnia 2013 roku poszczególne środowiska zgłoszą swoich przedstawicieli do Zespołu Programowego
  5. Do dnia 30 maja 2013 roku zostanie określona struktura i powołane zostaną zespoły problemowe
  6. Rada Naczelna zaleca Zespołowi Programowemu VI Kongresu prowadzenie otwartej dyskucji i szerokich konsultacji z wykorzystaniem portali internetowych i strony Stowarzyszenia Ordynacka.

Rada Naczelna Stowarzyszenia Ordynacka