Materiały programowe

Uchwała w sprawie rekomendacji dla S.Najara

VI Kongres Stowarzyszenia Ordynacka – na wniosek RO Wrocław i RO Opole – udziela rekomendacji Sergiuszowi Najarowi w ubieganiu się o zdobycie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2014 roku oraz deklaruje pełne wsparcie dla jego kandydatury. Kongres […]

Uchwała KW RN w sprawie zwołania VI Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka

UchwałaKomitetu Wykonawczego Rady  Naczelnej  Stowarzyszenia  ORDYNACKAz dnia 18 marca 2013 rokuw sprawie zwołania VI Zwyczajnego Kongresu Krajowego Stowarzyszenia Ordynacka   Na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Stowarzyszenia postanawia się co następuje:   § […]

Uchwała RN "ORDYNACKA" w sprawie powołania Zespołu Programowego na VI Kongres Stowarzyszenia

    Uchwała Rady Naczelnej Stowarzysznia ORDYNACKA z dnia 16 kwietnia 2013w sprawie powołania Zespołu Programowego na VI Kongres Stowarzyszenia Powołuje się Zespół Programowy VI Kongresu Stowarzyszenia Ordynacka W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele wszystkich […]