Uchwała w sprawie rekomendacji dla S.Najara

VI Kongres Stowarzyszenia Ordynacka – na wniosek RO Wrocław i RO Opole – udziela rekomendacji Sergiuszowi Najarowi w ubieganiu się o zdobycie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego w wyborach w 2014 roku oraz deklaruje pełne wsparcie dla jego kandydatury. Kongres upoważnia Przewodniczącego Zarządu Głównego do prowadzenia niezbędnych rozmów celem skutecznego uwzględnienia kandydatury Sergiusza Najara na liście kandydatów do PE.

Warszawa, 16 listopada 2013

 

Uzasadnienie: Sergiusz Najar jest członkiem – założycielem Ordynackiej oraz członkiem jego władz statutowych, absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego i doktorantem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Były podsekretarz stanu w MSZ i MI w rządach Leszka Millera i Marka Belki, członek Zespołu Negocjacyjnego Akcesji Polski do UE, bankowiec oraz doradca ekonomiczny zajmuje się od 35 lat problematyką międzynarodową. W roku 2009 był kandydatem do wyborach do PE na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.