Uchwała nr 1 Krajowego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA z 20 maja 2023 r. w/s uczestnictwa członków Stowarzyszenia w wyborach w 2023 i 2024 roku

Ordynacka logo baner

Kongres uznaje obecną sytuację polityczną za zagrażającą demokracji w Polsce, niszczącą ideę samorządności i społeczeństwa obywatelskiego, łamiącą Konstytucję, grożącą wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej. Szansą na jej zmianę jest wygrana w wolnych wyborach parlamentarnych przedstawicieli dzisiejszej opozycji demokratycznej, z udziałem naszych przedstawicieli.
Stąd też – uwzględniając paragrafy 6,7 i 8 Statutu – Kongres wzywa członków Stowarzyszenia Ordynacka do aktywnego: czynnego i biernego udziału w wyborach parlamentarnych 2023 roku oraz samorządowych i do Europarlamentu w 2024 roku!

Walczmy o wolną od nacjonalizmów, samorządną, sprawiedliwą i europejską Polskę!

Kongres zobowiązuje wszystkie struktury do wsparcia naszych członków kandydujących w tych wyborach na listach demokratycznych partii dzisiejszej opozycji.
Zachęcamy także członków Stowarzyszenia do uczestnictwa w komisjach wyborczych i ruchu kontroli wyborów.

Kongres akceptuje współdziałanie Stowarzyszenia Ordynacka z NOWĄ LEWICĄ w nadchodzących wyborach parlamentarnych i upoważnia Komitet Wykonawczy Rady Naczelnej do podpisania w tej sprawie stosownej Deklaracji Współpracy.