Uchwała nr 2 Krajowego Kongresu Stowarzyszenia ORDYNACKA z 20 maja 2023 r. w/s niedopuszczalnych wypowiedzi i działań ministra EiN Przemysława Czarnka

Ordynacka logo baner

Stowarzyszenie ORDYNACKA, będące społecznym ruchem obywatelskim o korzeniach akademickich, z ogromnym niepokojem przyjmuje działania aktualnego kierownictwa Ministerstwa Edukacji i Nauki z Ministrem Przemysławem Czarnkiem. Swoją indolencję i zaniedbania kierownictwo Ministerstwa, a szczególnie Minister Czarnek maskuje nasilonymi atakami na wolność nauki, szacunek dla praw człowieka i autonomię środowiska akademickiego.
Stowarzyszenie Ordynacka uznaje za niedopuszczalne wypowiedzi przedstawicieli rządu i Ministra Czarnka dotyczące sankcji finansowych za prowadzenie i upowszechnianie wyników badań naukowych, które nie są zgodne z poglądami i oczekiwaniami polityków rządzącej prawicy. Zapowiedzi i działania rządu są próbą zastraszania badaczy i atakiem na działalność naukową, godzą w wolność i niezależność badań i nauki.
Ocena działalności naukowej nie powinna być przedmiotem jakiejkolwiek cenzury politycznej. Wszelkie działania, w tym sugerowane restrykcje finansowe uniemożliwiające korzystanie z konstytucyjnych wolności są nielegalne i niedopuszczalne.
Wyrażając swój sprzeciw wobec takich cenzorskich praktyk uznajemy działania rządzących za niezwykle niebezpieczne.
Żądamy odideologizowania systemu edukacji i nauki, poszanowania działań i dorobku polskiego środowiska naukowego oraz podtrzymania i wspierania jego rzeczywistej niezależności.